Que é unha wiki


Definición de wiki na Galipedia:

O termo WikiWiki emprégase para identificar un tipo de documento de hipertexto utilizado na web, o programa usado nestes documentos e os sitios web construídos mediante eles. wiki wiki significa "rápido" en hawaiano. Chamado wiki para acurtar, o software colaborativo permite a edición colectiva dos documentos usando un sistema sinxelo e permite que o contido non teña que ser revisado antes da súa publicación. O meirande WikiWiki do mundo é a Wikipedia, que ten o obxectivo de elaborar unha enciclopedia libre.
O obxectivo dunha wiki é democratizar un pouco a creación e mantemento das páxinas; ou eliminar a "síndrome dun só webmaster".
O potencial do wiki radica na non necesidade de aprender a usar complicadas etiquetas en HTML para escribir de xeito sinxelo documentos e establecer enlaces no sitio web.

Características

 • Facilita o traballo colaborativo, permitindo a varias persoas editar a páxina.
 • Garda rexistro dos cambios. Pode voltarse facilmente ao estado da páxina en días ou meses anteriores e saber quen fizo os cambios.
 • O importante é o contido. O deseño das wikis é espartano e moi parecido en todos os lugares que podemos usar para crealas.
 • As labores de edición (engadir, modificar ou borrar texto, poñer vínculos...) son moi sinxelas.
Na páxina Bibliowikis coméntase o uso dea wikis nas bibliotecas escolares propoñendo unha lista de pateriais que pode conter e enlaces a varias wikis de bibliotecas.

Exemplos

 • Wikibesgal: wiki das bibliotecas escolares galegas, con información sobre blogues e sitios das bibliotecas, trucos para Blogger, información sobre o programa Meiga, etc. O proxecto foi abandonado o ano 2007.
 • HispaLegere: taller de lectura e escritura. Experiencia piloto de wiki para a animación á lectura dentro do proxecto FantasTIC.
 • Bibliocppfelipe: wiki do CEIP Príncipa Felipe de Motril
 • Biblioteca virtual de CRA San Isidro de Ciudad Real
 • Wikialmeraya: O IES Almeraya utiliza unha wiki como páxina web do centro. O enlace leva ao espazo reservado para a biblioteca.
 • Xogos de onte: alumnos de 5º e 6º de primaria fan unha recompilación de xogos que xogaban os seus avós.
 • A voz dos romances: utilización dunha wiki como plataforma para coordinar a creación dun audiolibro colectivo cunha antoloxía de romances.

Como crear unha wiki

As platafornas web de creación de wikis máis empregadas en España son Wikispaces e Google Sites.
A seguinte colección de videotitoriais realizados por Fulgencio Murcia explican o manexo de Wikispaces.